Vi legger ned bedriften og takker med det for oss. Det vil dessverre ikke lenger være mulig å bestille bilder.
Hilsen Leif-Erik Bru i Studio Westjordet.